Byggprocess

ban1
ban2
ban3

Byggprocessen innebär hela den process som erfordras för att skapa och förvalta byggnader. I byggprocessen deltar en rad olika intressenter:

När du köper en tomt, kan Göteborgs Drömhus AB hjälpa dig under hela byggprocessen, med hänsyn till kvalité, budget och tid.

När du har en tomt finns det en rad administrativa uppgifter som måste lösas på rätt sätt och i rätt tid.

Byggprocess
 • Byggherre eller beställare, alltså ägare
 • Projektörer (Arkitekter, byggnadskonstruktörer, geotekniker, etc.)
 • Entreprenörer (VVS, bygg, elektricitet, mark, målning, golvläggning,etc.)
 • Leverantörer av byggnadsmaterial och andra varor
 • Myndigheter, till exempel Byggnadsnämnden
 • Finansiärer, alltså banker av olika slag

Byggprocessen innebär hela den process som erfordras för att skapa och förvalta byggnader. I byggprocessen deltar en rad olika intressenter: När du köper en tomt, kan Göteborgs Drömhus AB hjälpa dig under hela byggprocessen, med hänsyn till kvalité, budget och tid. När du har en tomt finns det en rad administrativa uppgifter som måste lösas på rätt sätt och i rätt tid. Till exempel:
 • Tillstånd från myndigheter
 • Avtal med olika intressenter:
 • Tidsplanering
 • Kostnadsstyrning
 • Administration av byggmöte
 • Teknisk kontroll under byggmöte

Alla dessa uppgifter och många fler, kräver god kunskap inom byggbranschen samt god administrationsförmåga. Byggherren behöver normalt sett speciell hjälp med dessa funktioner.

En färdig villa leverera

 • Konsulter
 • Entreprenörer
 • Bygglov
 • Byggnadstillstånd